TET HEDEF PAZAR

TET HEDEF PAZAR

TET: Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği: 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ihracatçı firmalarımızın yeni pazarlara ulaşması ve ihracatlarını artırmalarına destek olmak adına hedef ülkelere yönelik ticaret heyetleri, fuar katılımları ve alım heyetlerinden oluşan yoğun bir programı takip ettik. İhracatımızı yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz mevcut pazarlarımızın yanı sıra belirlediğimiz alternatif ülkelere yönelik faaliyetlerle üyelerimizi destekledik. Bu çerçevede, 2018 yılında hedef coğrafyalarımız olan Güney Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere 8 ülkeye Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. Birlik olarak, heyet katılımlarını daha cazip hale getirmek için üyelerimize prefinansman sağladık ve ilave olarak giderlerini %25 oranında bütçemizden finanse ettik. 2019 yılı için planladığımız 11 heyette aynı şekilde üyelerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Çevre ve uzak coğrafyalardan gelen temsilcileri ağırladığımız Alım Heyetleri ile ihracatçılarımızın uluslararası tanınırlığını artırarak yeni iş anlaşmaları gerçekleştirmelerine imkân sağladık. AB üye ülkeleri başta olmak üzere Avrupa, Asya ve Ortadoğu sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği pazarlar oldu. İhracatımızın %61,6’sını 6,9 milyar $ ile Avrupa ülkelerine gerçekleştirdik. Ayrıca bu yıl, hedef ülkelerimizin yer aldığı Asya’da ihracatımızı %17, Kuzey Amerika’da ise %21 arttırdık. Bunun yanı sıra, Ticaret Bakanlığı önderliğinde ihracatçılarımıza uluslararası pazarlarda kolaylık sağlamak adına son iki takvim yılında 725 ihracatçımızın yeşil pasaport sahibi olmasına imkân sağladık.

Dr. Güven Uçkan
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.