Türk Makine Sektörü

Türk Makine Sektörü

Türk Makine Sektörü Son Yıllarda Türkiye Ekonomisinin ve İhracatının Yükselen Yıldızı Olmuştur!..

2016 yılında 142 milyar $ olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından makine sektörü % 9,5 pay almıştır.
Makine ve Aksamları, Türkiye’nin ihracatında Motorlu Kara Taşıtları’ndan sonra 2. sıradaki sektördür.
Türk makine sektöründe 2001 yılında %27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılında %48’e çıkmıştır.
Sektörün ihracatı 2016 yılında 2015 yılına kıyasla %1 artarak 13,4 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
Türk makine sektörünün önde gelen ihraç pazarları; AB ülkeleri ve ABD’dir.
Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk makineleri, 200 ülkede kullanılmaktadır.
2015 yılı dünya makine ticareti sıralamalarında ihracatta 27. sırada, ithalatta ise 24. sırada yer alan Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısıdır.

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN HEDEFLERİ

Sektörün misyonu daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmaktır.
Yurtdışı pazarları ile bütünleşmek, edineceği partnerlerle işbirliği kurmaktır.
Hedef, 2023’te dünya makine ticaretinden %1,5 pay almaktır.
Türkiye’nin toplam ihracatı içinde % 9,5 olan makine payını makine sektöründe söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi % 20’ye çıkarmaktır.

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNÜN AVANTAJLARI

Gelişmiş Mühendislik Becerileri ve Yeniliklere Çabuk Uyum Sağlama
Kalite bilinci
Uzmanlaşmış, Yüksek Vasıflı, Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
Genç işgücü
Tesisleşme (OSB, Kümelenme gibi)
Gelişmiş yan sanayi
Sektörün örgütlenme düzeyi yüksekliği

 

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ İHRACATI (MİLYAR $)

/images/d/library/fb842e6b-e089-453f-a924-c87da1e8d343.png

2006 yılında 6,5 milyar $ olan Türkiye’nin makine sektör tamamında ihracatı, 2016 yılında 13,4 milyar $’a ulaşmıştır.

 

TÜRKİYE’NİN 2016 YILI MAKİNE İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI (İLK 10) (MİLYON $)

 

/images/d/library/1b0b9104-d165-46ee-884f-68e0e1750373.png

TÜRKİYE’NİN MAKİNE İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER (2016)

/images/d/library/7b7ffbde-5771-493d-ac82-a9da5a230ccf.png

Türk makine sektörü teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte, kaliteli üretim yapmakta ve Ar-Ge çalışmalarına önem vermektedir!.. Türkiye’de Ar-Ge harcamaları/GSMH oranı sürekli artmaktadır…

2003 yılında %0,48 olan bu oran, 2015 yılında iki kattan fazla  artarak %1,06 seviyesine çıkmıştır.

Makine üretimine ilişkin Ar-Ge harcamaları da yıllık bazda pozitif gelişme göstermektedir.  Makine üretiminde 2014 yılında gerçekleşen AR-GE harcamaları 342,3 milyon TL iken, 2015 yılında %13,2 artışla 387,5 milyon TL’ye ulaşmıştır.

 

Kaynak: www.makinebirlik.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.